Header Ads

आँखा नै हो की : : नेपाली कविताहरु


 आँखा नै हो की,
मौरीको चाखा हो,
गाजल नै हो की,
पानी लुकाउने बादल हो ।


सलकाइ भाग्ने आगो हो की,
माया लाई बाँध्ने धागो हो,
मुटु भरीको चोट हो की,
रस भरी को ओंठ हो ।


हरियाली भयो पहाड़ कन्दरा,
मान्छे नै हो को अफ्सरा,
राम्री जत्ती तिमीलाई खनायो,
भनन तिमीलाई कसले बनायो ।


ममता लुकाउने साधू भयौ,
काख मा हुरकाउने जादू भयौ,
माया छलेर चोट दियो,
चोट मा पनि माया थियो ।


हात फैलाएर हाँगा छर्यौ,
हाँगा भरी फूल भर्यौ,
माया र ममता मा मरी हेर्यौ,
यो तिमीले के गर्यौ.........

नारी तिमी महान छौ ।।


आर्नोल्ड राई,
खरसाङ्ग ।
Powered by Blogger.