Header Ads

साँचो र खांचोको हजार ढोका : नेपाली कविताहरुसाँचो र खांचोको हजार ढोका,
पाइन कतै एउटा,
पूजा को थाल मा सिलाई सकेको,
पैसा को देवी र देउता ।
रोएर रोएर थाकी सकेको,
झुंडी रहेको आत्मा,
भगवान् ले बस्ने ठाउँ नै पाएन,
बसेछ पीपल को पात मा ।
सबै खाने सबै तान्ने,
अँगाल्ने भएन परम आत्मा,
खाएर गयो पाएर गयो,
घचेंटियो कालो रात मा ।
टुहुरा टुहुरी हामी तिमीलाई,
अँगाल्ने कोही भएन,
मन्दिर को ढोका खोलेर हेरे,
भगवान् पनि त्यहाँ थिएन ।

- आर्नोल्ड राई,
खरसाङ्ग ।
Powered by Blogger.