Header Ads

आसमान को तारा : नेपाली कविताहरु


आसमान को तारा
जमीन को काँड़ा
घोंच्ने र पोल्ने
यो दुनिया सारा
रातो छ माटो
चिप्लो छ बाटो
धोका पो पाएँ


माया को सा टो
बिस पो नीलेछौ
भिक्षा मा खीर को
इज्जतै रहेन
त्यो तिम्रो शिर को
दूध को कुवा
आमा को झोपड़ी मा
गोबर पो पसेछ
त्यो तिम्रो खोपड़ी मा
ढुङ्गा को मूर्ती
तिमीले फ्याँकदा
हलिन्दों रहेछ
तिमीलाई देख्दा


तिमीले ठोकेको
मुटुमा किल्ला
आमा त भएछ
ढुङ्गा को शीला
पिउनु त पियौ
सबै को आँशु
कसरी खायौ
आमा को मासु


आर्नोल्ड राई
संत मे रीज हील
खरसाङ्ग
Powered by Blogger.