Header Ads

The Complete List of Sahitya Akademi Award winners for Nepali Literature category

 

Sahitya Akademi Award is given each year by the Sahitya Akademi (India's National Academy of Letters) to writers and their works for their outstanding contribution to the upliftment of Indian literature, Nepali literature being one of them.

Sahitya Akademi Award winners in Nepali and their works

Year     Author                                         Work
1977     Indra Bahadur Rai                Nepali Upanyas Ka Adharharu (Literary criticism)
1978     Shiva Kumar Rai                  Khaharey (Short stories)
1979     Guman Singh Chamling         Maulo (Essays)
1980     Okima Gwyn                       Sunakhari (Novel)
1981     Asit Rai                               Naya Kshitij Ko Khoj (Novel)
1982     M.M. Gurung                      Binsiyako Sanskriti (Essays)
1983     Indra Sundas                       Niyati (Novel)
1984     Ramchandra Giri                 Samaj Darpan (Epic)
1985     Matsyendra Pradhan           Nilkanth (Novel)
1986     Sharad Chhetri                    Chakrabyuha (Short stories)
1987     Lil Bahadur Chettri              Brahmaputraka Chheu-Chhau (Novel)
1988     Pushpalal Upadhyaya          Usha Manjari (Poetry)
1989     Tulsi Bahadur Chhetri          Karna-Kunti (Epic)
1990     Tulsiram Sharma Kashyap   Aama (Poetry)
1991     Girmee Sherpa                    Hypocret Champ-Gurans Ra Anya Kavita (Poetry)
1992     R.P. Lama                           Indra Dhanush (Essays)
1993     Gadul Singh Lama               Mrigatrishna (Short stories)
1994     Jiwan Namdung                  Paryavekshan (Essays)
1995     Nagendramani Pradhan       Dr. Parasmani Ko Jiwan Yatra (Biography)
1996     Mohan Thakuri                   Nihsabda (Poetry)
1997     Mani Prasad Rai                Veer Jatiko Amar Kahani (Biographical essays)
1998     Man Prasad Subba            Adim Busty (Poetry)
1999     Bikram Bir Thapa               Bishaun Shatabdi Ki Monalisa (Short stories)
2000     Ramlal Adhikari                 Nisansmaran (Essays)
2001     Lakhi Devi Sundas            Aahat Anubhuti (Short stories)
2002     Prem Pradhan                   Udasin Rukhharu (Novel)
2003     Bindya Subba                   Athah (Novel)
2004     Jas Yonjan ‘Pyasi’            Shaanti Sandeha (Poetry)
2005     Krishna Singh Moktan      Jeevan Goreto Ma (Novel)
2006     Bhim Dahal                       Droha (Novel)
2007     Lakshman Srimal              Curfew (Plays)
2008     Haiman Das Rai ‘Kirat’     Kehi Namileka Rekhaharu (Short stories)
2009     Samiran Chhetri                Gairigaonki Chameli (Short stories)
2010     Gopi Narayan Pradhan     Aakashlay Pani Thawan Khoji Rahechha (Poetry)
2011     Not awarded    
2012     Uday Thulung                   Ekantavas (Short stories)
2013     Man Bahadur Pradhan     Manka Lahar Ra Raharharu (Travelogues)
2014     Nanda Hangkhim             Satta Grahan (Short Stories)
2015     Gupta Pradhan                Samayaka Prativimbaharu (Short Stories)
2016     Gita Upadhyay               Janmabhumi Mero Swadesh   (Novel)

Powered by Blogger.