Header Ads

कसैको जिन्दगी आगोमा जल्यो : नेपाली कविताहरुकसैको जिन्दगी आगोमा जल्यो, धर्मले ओड़ाएको छाताले,
कसैको जिन्दगी चुंडाई लग्यो, मनौताको नाताले ।


कोही कोही थाल मा पर्यो, कोही कोही पानी मा
झर्यो, स्वार्थताको हातहरुले, दुःखहरु बोटमानै रह्यो


यो रह्यो न त्यो रह्यो, बिस्तारो बिस्तारो उजाड़ भयो,
धर्मंको बाईबल र गीता बल्यो, बघैचामा धेरै चिता जल्यो ।


रोदन र क्रन्दनको चिचाईले, बादल आकाशमा अल्झियो,
आँशुको थोपा धर्तीमा झरी, भकानो फेरी बलझियो ।


बलिदानको भोको मनौता, लुछेर बघैचा सुन्यता,
फूल भएर बोल्न सकेन, ओइलियेर फेरी फुल्न सकेन ।

अर्नाल्ड राई,
सेन्ट मेरीज हिल,
खरसांग ।
Powered by Blogger.