Header Ads

हजार तारा छन् नी हेर्नलाई : नेपाली कविताहरु


हजार तारा छन् नी हेर्नलाई
जूनै रोज्छु नी माया गर्नलाई ।
हजार आँखा छन् नी हेर्नलाई
तिम्रै झील रोज्छु नी डुब्नलाई। 

हावा छदैँ छ नी सासको लागी
तिम्रै अंगालो रोज्छु नी बाँच्नलाई।
हजार तारा छन् नी हेर्नलाई
जूनै रोज्छु नी माया गर्नलाई ।

हजार फुल छन् नी वसन्तलाई
गुराँस नै खोज्छु मुटु सार्नलाई।
हजार जीवन छन् नी जीउनलाई
तिम्रै काख रोज्छु नी मर्नलाई।

Title: Natural Love
by Suman.
Powered by Blogger.