Header Ads

मगर समाजका कार्यक्रमका तस्बीरहरु

दिनांक 1-जून-2014 म भारतीय मगर समाज देहरादून को तत्वधानमा ग्राम तेल्पुरामा गोर्खाली नानीहरू को “Skill Development” को लागी आयोजित “Declamation Contest” सफलता पुर्वक सम्पन्न भयो | तीनौटा गाउँ सेलाकुई, तेलपुरा र भगवानपुर का 74 नानीहरूले “Registration” गर्नु भयो र 50 नानीहरूले भाग लिनू भयो | विजेताहरू 1st – वैभव प्रधान, 2nd – उत्कर्ष थापा, 3rd – स्वाती पुन, Cosolation अक्शिता छेत्री, आर्थक थापा, (पान्चोत्तई सेलाकुई का) र तृप्ति थापा – तेलपुरा को |
- जे.पि. थापा अध्यक्ष, भारतीय मगर समाज |


सफलता पुर्वक आयोजित   “Declamation Contest” 

Powered by Blogger.