Header Ads

Our Children are our Future - हाम्रो नानीहरू हाम्रो भविष्य हो

Jagdish Prasad Thapa
Dehradun : Bharatiya Magar Samaj organized a Seminar on 20-April-2014 to benefit all members of Gorkha Community. Many school and college going Gorkha children attended the seminar. However they did not take part interactively. Hardly anyone posed questions to the speakers. While analyzing audience behavior we have concluded that an exposure to public speaking is needed by Gorkha children. We are going to hold declamation contests in as many Gorkha villages as our resources will allow. First in the List is village Indranagar, Galjwadi scheduled on 18-May-2014. Second in our list is village Telpura where Gorkha children from Telpura, Selaqui and Bhagwanpur will participate on 1-June-2014. Third in the list is village Nayagaon where Gorkha children from Nayagaon and Anarwala will participate. Other villages will follow suit.

हाम्रो नानीहरू हाम्रो भविष्य हो

 

नानीहरूको बौद्धिक विकासकोलागी
एक कार्यक्रम
हाम्रो समाजको विद्धयार्थीहरूलाई कक्षामा सवाल-जवाब हुँदा अर्थात् वाद-विवादमा चर्चा हुँदा हिच्किचाने प्रवृति सामने आएको छ | त्येस कुरालाई मद्देनजर राख्दै यी नानीहरूलाई येस क्षेत्रमा सक्षम बनाउनुको लागि एवटा जागरूकता कार्यक्रम तैयार पार्ने कोशिश गर्दै छौं | यसकोलागी गाऊँ-गाऊँका बच्चाहरूलाई एक ठाऊँ एकत्रित गरेर बोल्नलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रयास हो |

यसकोलागी हामीले बोल्न्कोलागी नानीहरूले “म को हो?” (मैं कौन हूँ?/Who am I?)विषय म बोल्ने छन | बोल्नकोलागि ५ मिनट बाट १० मिनट सम्म होला | नानीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नकोलागी हामीले सुक्ष्म पारितोषिक ५०० रुपिया प्रथम, ३०० रुपिया द्वितीय अनि २०० रुपिया तृतीय पुरस्कार को रूप म दिने छौं |

स्थान :- ग्राम गल्जवाडी
वय्व्स्थापक :- श्री कोकल सिंह राना
संचालक :- श्री गोवर्धन राना
अध्यक्ष :- श्री जे. पि. थापा
संरक्षक :- श्री शिव लाल आले
समय :- दिनांक १८-५-२०१४ तीन बजे बाट ५ बजे सम्म
भाषा :- गोर्खाली/ हिन्दी / English
आयोजक :- भारतीय मगर समाज समिति

भारतीय मगर समाज समिति Official Website

 

Original Source Link

Powered by Blogger.